hem  |  härstamning  |  vapen  |  porträtt  |  innehåll

Härstamning

Släkten härstammar från 1500-talet från bonden Lars på Backa eller Bäcka gård i Hyltinge socken och Södermans län (Södermanland?). Han hade en son, Truls Larsson, som en tid var lantbofogde hos Axel Oxenstjernas svärfar, Åke Johansson Bååt på Tidön i Rytterne socken och Westmanland. Han i sin tur fick sonen Uno Trulsson, f. 1586, som efter i Wittenberg förvärvad magistergrad antog namnen Trulius, Troilus och Troilius, grundlade härigenom ovannämnda ännu fortlevande släkter. Genom Uno Trulssons två söner Samuel och Zachris delade sig släkten från början i de två huvudgrenarna: Samuelsgrenen och Zachrisgrenen, vilka bägge sedermera ytterligare sönderfallit i särskilda smärre grenar.

Nu levande medlemmar av släkterna Troilius och von Troil tillhör Samuelsgrenen. Släkten Troilius härstammar från Samuels äldre son Jacob, f. 1657, kyrkoherde i Husby. Släkten von Troil härleder sig från Samuels andre son i ordningen, Olaus, f. 1661, kyrkoherde i Stora Skedör.

Släkten Troili härstammar från Zachrisgrenen och dennes söner: Samuel, f. 1661, bankkassör i Falun; och Olaus, f. 1669, kyrkoherde i Jemshög.

Släkten von Troil
I Sverige: Adlades 1756 och introducerades 1776 under nr 2039. Dog ut i på manssidan 1880 och på kvinnosidan 1917 men återintroducerades från Finland 1985.

I Finland: Inkom till Finland i slutet av 1700-talet. Friherrlig i Finland 1809, introducerad 1818 under nr 24.

 

 

     
    © peter von troil 1999